metakomisi

8a 8elate na ftiaksoume to dikomas spiti!!

 • NAI

  Abstimmungen: 44 88,0%
 • OXI

  Abstimmungen: 3 6,0%
 • DEN KSERO

  Abstimmungen: 3 6,0%

 • Gesamtzahl der Wähler
  50
 • Umfrage geschlossen .
#2
Boom poli kali i skepsi sas.....
Ego simfono na ginei to diko mas spiti.. ;)

Tha to stirixo oso mporo kai fisika oso ginete ston eleuthero xrono mou..

Den exo gnoseis opos xerete doruforikon alla se oti allo apo programmata kai genika apo ypologistes euxaristos na simetexo opos kano kai tora...

Vevaia tha prepei na simfonisoun ola ta paidia giati oso pio poli toso kalitera....

ps. to mono pou tha ithela san xari einai an ginei auti i idea to menu kai genika to stul tou forum na einai pano kato to idio..ennow apo leitourgia...gt an einai entelos diaforetiko mexri na to mathoume pali tha mas diskolepsei.....
an vevaios simfonoun kai alloi...

Klinontas na po,makari na ginei auti i idea pragmatikotita...


Filika HONDA13
 
#7
Και εγω βρισκω την ιδεα πολυ καλη και λογικη!
Παρ ολο που το Ελληνικο τμημα ειναι φιλοξενουμενο εδω, ειναι πρακτικα εντελως αυτοδυναμο
(δεν του λειπει τιποτα!)
και θα μπορουσε καλλιστα να σταθει και σε δικο του σπιτι...

Αναμεσα μας υπαρχουν πολλα μελη με ειδικες γνωσεις σε συγκεκριμενους τομεις:
(πχ ηλεκρονικοι,τεχνικοι υπολογιστων,προγραμματιστες, γνωστες UNIX και LINUX,
γνωστες των RSA καρτων,ατομα με ειδικες γνωσεις σε συγκεκριμενους receiver,καθως
και γνωστες γενικων θεματων οπως μουσικη,σπορ,αυτοκινητο,νομικα,κτλ).
Αυτο θα ειχε ως συνεπεια, πως ενα νεο Forum θα μπορουσε να καλυψει ανετα μια μεγαλη
γκαμα θεματολογιας και να εκφραζει τις ενασχολησεις και τα γουστα των περισσοτερων απο εμας.

Επισης ενα καθαρα Ελληνικο Forum θα ελυνε πολλα πρακτικα προβληματα
για μελη που προερχονται απο την Ελλαδα ,και εχουν ορισμενες δυσκολιες σε οτι αφορα
τις λειτουργιες (Μενου,προφιλ κτλ), λογω μη γνωσης της γερμανικης γλωσσας.
Με λιγη προσπαθεια και μερακι καθως και την σωστη επιλογη των υπευθυνων
ανα τομεα, πιστευω οτι η επιτυχια ενος τετοιου εγχειρηματος ειναι εξασφαλισμενη...

φιλικα
 
#9
Ã,ñå ¸ëëçíåò!!!Ãí äåí ìÃíåôå óå äéêü óáò óðßôé äåí ìðïñåßôå íá çóõ÷Üóåôå!!ÄÃí óáò áñÃóåé ôï åíïßêéï; ¸ôóé Ã¥ßíáé ïé ðáððïýäåò óÞìåñá!!!!!!Eurobank!!
 
#11
Óõìöùíþ êáé åðáõîÜíù êáé íá ðñïôåßíù êáé ïíïìá óåëéäáò ðïëõ êïïë, Skyriders.org com net ïôé ðñïôéìÜôå... êáé åíá ðáñÜäåéãìá óåëßäáò Gozosat®
 
#14
Oso kai para3eno na akougetai gia logous asfaleias i filo3enia se allo forum einai protimoteri. Opos einai katanoito exo psifisei oxi.
ÊáëçóðÃñá,
Ìå ðñüëáâå ï @antiochos.b, ãéá ôïí ßäéï áêñéâþò ëüãù! :think:


ÕÃ. ¶ó¥ ðïõ ôþñá æçôÜíå êáé Ô.Ã.Ê. :grin:
 
#15
Ãïëý êáëÞ éäÃá óõìöùíù êáé åãù.
Êáé ïðùò Ã¥ßðå ï öéëïò chrisde ôï öïñá äåí åéíáé áðáñáéôçôï íá åîçäéêåõåôáé ìïíï óôá äïñõöïñéêá.
Õðáñ÷ïõí ðïëëïé ôïìåéò ðïõ åíäéáöåñïõí áñêåôïõò áðï åìáò êáé èá ìðïñïõìå íá áíáëõóïõìå óôï êáéíïõñéï ìáò óðéôé.

Ìéá ðñïôáóç å÷ù íá êáíù ìïíï óôï óõãêåêñéìåíï èåìá.
Èá ðñåðåé ïé äçìéïõñãïé íá ìåëåôçóïõí ðïëõ êáëá ôï èåìá áóöáëåéáò ôïõ öïñá êáèùò êáé ôçí áóöáëåéá ðïõ èá ðñïóöåñåé óôá ìåëç ôïõ (ïé êáéñïé åéíáé ðïíçñïé).
Êáëï èá çôáí íá äçìéïõñãçèåé ìéá éäñõôéêÞ ìéêñç ïìáäá êáé ç åããñáöç ôùí íåùí user íá ãéíåôáé ìïíï êáôïðéí ðñïóêëçóçò áðï êáðïéïí ðáëéï ï ïðïéïò èá åããõáôå ãéá ôïí êáéíïõñéï. Åîáëëïõ ïðùò åéðå êáé ï chrisde äåí ìáò ëåéðåé ôéðïôá. Å÷ïõìå ðïëëïõò ðïõ åéäéêåõïíôáé óå äéáöïñïõò ôïìåéò. Ôï ìïíï ðïõ ìáò ëåéðåé éóùò åéíáé ç áóöáëåéá ìáò êáé ç áíôáëëáãç áðïøåùí ðáíù óôá ÷ïìðõ ìáò ìå êáðïéá ó÷åôéêç áóöáëåéá.
Ôá ðáñáðáíù âåâáéá èá ìðïñïõóáí íá ãéíïõí êáé óå åíá ìïíï ìåñïò ôïõ öïñá êáèïóïí êáôé ôåôïéï èá ðåñéïñéæå ôçí åðéóêåøéìïôçôá.

áõôá ôá ïëéãá áðï ìåíá.
Åõ÷ïìáé êáëç åðéôõ÷éá êáé óõíôïìá ôá åãêáéíåéá.
Åéäïðïéçóôå ìå åãêáéñùò íá óöáîù ôïí êïêêïñá ãéá ôá èåìåëéá ôïõ êáéíïõñéïõ óðéôéïõ íá åéíáé êáëïóôåñãéïôïxD.
 
Zuletzt bearbeitet:
#17
Ãïëý êáëÞ éäÃá óõìöùíù êáé åãù.
Êáé ïðùò Ã¥ßðå ï öéëïò chrisde ôï öïñá äåí åéíáé áðáñáéôçôï íá åîçäéêåõåôáé ìïíï óôá äïñõöïñéêá.
Õðáñ÷ïõí ðïëëïé ôïìåéò ðïõ åíäéáöåñïõí áñêåôïõò áðï åìáò êáé èá ìðïñïõìå íá áíáëõóïõìå óôï êáéíïõñéï ìáò óðéôé.

Ìéá ðñïôáóç å÷ù íá êáíù ìïíï óôï óõãêåêñéìåíï èåìá.
Èá ðñåðåé ïé äçìéïõñãïé íá ìåëåôçóïõí ðïëõ êáëá ôï èåìá áóöáëåéáò ôïõ öïñá êáèùò êáé ôçí áóöáëåéá ðïõ èá ðñïóöåñåé óôá ìåëç ôïõ (ïé êáéñïé åéíáé ðïíçñïé).
Êáëï èá çôáí íá äçìéïõñãçèåé ìéá éäñõôéêÞ ìéêñç ïìáäá êáé ç åããñáöç ôùí íåùí user íá ãéíåôáé ìïíï êáôïðéí ðñïóêëçóçò áðï êáðïéïí ðáëéï ï ïðïéïò èá åããõáôå ãéá ôïí êáéíïõñéï. Åîáëëïõ ïðùò åéðå êáé ï chrisde äåí ìáò ëåéðåé ôéðïôá. Å÷ïõìå ðïëëïõò ðïõ åéäéêåõïíôáé óå äéáöïñïõò ôïìåéò. Ôï ìïíï ðïõ ìáò ëåéðåé éóùò åéíáé ç áóöáëåéá ìáò êáé ç áíôáëëáãç áðïøåùí ðáíù óôá ÷ïìðõ ìáò ìå êáðïéá ó÷åôéêç áóöáëåéá.
Ôá ðáñáðáíù âåâáéá èá ìðïñïõóáí íá ãéíïõí êáé óå åíá ìïíï ìåñïò ôïõ öïñá êáèïóïí êáôé ôåôïéï èá ðåñéïñéæå ôçí åðéóêåøéìïôçôá.

áõôá ôá ïëéãá áðï ìåíá.
Åõ÷ïìáé êáëç åðéôõ÷éá êáé óõíôïìá ôá åãêáéíåéá.
Åéäïðïéçóôå ìå åãêáéñùò íá óöáîù ôïí êïêêïñá ãéá ôá èåìåëéá ôïõ êáéíïõñéïõ óðéôéïõ íá åéíáé êáëïóôåñãéïôïxD.
pisteyw pws to post toy sakis ta leei ola!
krataw to:"katopin prosklishs"(polly shmantiko ayto!)
kathws epishs kai to thema ths asfaleias(to shmantikotero!)
mprabo sakis:L
 
#18
Êé åãþ ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò èá óõìöùíÞóù ìå ôïí antiochos. Ãëùóôå áðü Ã¥äþ äåí ëåßðåé ôßðïôá. Ãðü ôçí Üëëç ìåñéá áí óõìöÃ¹Ã­Ã¥ß Ã§ ðëåéïøçöà åßìáé ìÃóá. ÃÜíôùò üðùò êáé íÜ÷åé äåí Ã¥ßìáé êáé áðü ôïõò ðéü ïìéëçôéêïýò Ã¥äþ ìÃóá ïðüôå...
 
#20
Ego pedia ti na po SIDERAS ime den eho idea apo doriforika ke alla sinafi pragmata . lol

--------------------------------------------------------------------------
Den mou aresi na ime exartimenos ke me elenhi o kathe ..........as
Giafto lipon ime IPER .
Tora ean apofasisti to antitheto kathome giati mou aresi i parea arketon edo mesa (aftos ine o monadikos logos) .
Epomenos apofasiste ke enimeroste

Finikas
 
Oben